Όροι χρήσης αγοράς και λειτουργίας υπηρεσιών

Domain names

1.H Askdigital μεσολαβεί μεταξύ του πελάτη και του μητρώου και δεν εκτελεί καμία ενέργεια στη διανομή των domain names.

2. Με την κατοχύρωση domain names ο ενδιαφερόμενος πελάτης βεβαιώνει ότι έχει διαβάσει και συμφωνεί με τους όρους χρήσης που προβλέπονται από το εκάστοτε μητρώου, συνεργαζόμενων οργανισμών για τη διαχείριση και την εκχώρηση των TLDs. Ο Πελάτης βεβαιώνει ότι τα στοιχεία που παρέχει στην Εταιρία είναι αληθή.

Links kataliksewn

3.Η κατοχύρωση του domain name ολοκληρώνεται μετα την επιβεβαίωση της πληρωμής και η ASK Digital δεν φέρει ευθύνη εάν κατά τη διάρκεια της παραγγελίας το domain name που έχει επιλέξει ο πελάτης, έχει κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο .

4.Όταν ένα domain name λήξει διαγράφεται σύμφωνα με τους κανονισμούς του μητρώου.

5.Για την ανανέωση domain που έχει λήξει ο πελάτης οφείλει να γνωρίζει την τιμή ανανέωσης.

6.Αν ο ιδιοκτήτης του domain name αποστείλει λανθασμένα ή πλαστά στοιχεία, το domain name θα πρέπει να διαγραφεί.

7.Αν το domain name έχει κατάληξη .gov.gr ο Πελάτης δηλώνει ότι είναι κυβερνητικός οργανισμός και υπάρχουν ειδικοί όροι για την κατάληξη .GR .

8.Όταν ο πελάτης κάνει αίτηση αλλαγής καταχωρητή domain θα πρέπει να έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές του υποχρεώσεις απέναντι στον παλιό καταχωρητή.

9. Η ΑSK Digital αναλαμβάνει το ρόλο Διοικητικού, Τεχνικού και Οικονομικού Συνδέσμου με το Μητρώο, και ο μόνος Δικαιούχος του domain name είναι ο πελάτης.

10. Μετά τη εξόφληση της πληρωμής της υπηρεσίας απο τον πελάτη, προχωράμε στην επιβεβαίωση της διαθεσιμότητας του domain name. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την κατοχύρωση σε προγενέστερο χρόνο.

11.Δεν φέρουμε ευθύνη εάν πριν ή μετά ή και κατά τη διάρκεια της εξόφλησης της παραγγελίας, το domain name του πελάτη ,έχει κατοχυρωθεί από κάποιον άλλο. Σε αυτή τη περίπτωση μπορεί ο πελάτης να αιτηθεί επιστροφή του ποσού.

Hosting

1.Ο Πελάτης αποδέχεται ότι δεν θα χρησιμοποιεί τους server που παρέχονται από την υπηρεσάι της φιλοξενίας, για τους παρακάτω λόγους.

α: ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων της,

β: παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

γ: παράνομη συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών,

δ: οποιοδήποτε περιεχόμενο είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, ενοχλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό, αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις ή για να αποστείλει, να δημοσιεύσει, να αποστείλει με email ή να μεταδώσει με άλλους τρόπους τέτοιο περιεχόμενο,

ε: πρόκληση βλαβών σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο,

στ: αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,

ζ: αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών ,

η: αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο δεν έχει δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή τις διαχειριστικές σχέσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

2.H ASK Digital έχει την δυνατότητα να διακόψει την παροχή υπηρεσίας ή να διαγράψει υλικό που διοχετεύεται στον server που έχει παραχωρήσει, αν αυτό το υλικό αντιβαίνει οποιαδήποτε νομοθεσία.

3. Η ΑSK Digital μπορεί να ακυρώσει τον λογαριασμό πελάτη σε περίπτωση αποστολής ανορθόδοξων / ανεπιθύμητων μαζικών email (spam mail). Ένα email είναι spam όταν στέλνεται σε παραλήπτες οι οποίοι δεν έχουν ζητήσει να το λαμβάνουν.Ο Πελάτης συμφωνεί να μην αποστέλλει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα είδη email:

α: διαφημιστικά ή πληροφοριακά email,

β:ενοχλητικά email, είτε μέσω της γλώσσας που έχουν γραφεί, είτε λόγω της συχνότητας που στέλνονται ή είτε λόγω του μεγέθους τους.

H απόφαση αν ένα email είναι spam γίνεται από την ΑSK Digital και μόνο.

4. Ανάλογα τον όγκο των μηνυμάτων η ΑSK Digital μπορεί να περιορίσει τα μηνύματα , που λαμβάνονται ή αποστέλλονται από τους χρήστες, για την καλύτερη διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών.

5. Οι πόροι του server προορίζονται αποκλειστικά για χρήση εντός των λογαριασμών των πελατών της ASK Digital. Απαγορεύεται η διάθεση πόρων κατά οποιονδήποτε τρόπο σε site τρίτων με οποιαδήποτε μορφή την εκτέλεση προγραμμάτων banner exchange κτλ.

6. Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων στον server ή οποιουδήποτε μηνύματος που αποστέλλεται σε ενοχλητική βάση σε ένα δίκτυο άμεσα ή έμμεσα συνδεδεμένο με της Εταιρίας όπως και η προσπάθεια παράκαμψης αυθεντικοποίησης χρήστη ή ασφάλειας του host, δικτύου ή λογαριασμού.

7. Ότι θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των servers της ASK Digital ή τον πελάτη (background processes) θα έχει ως αποτέλεσμα τον τερματισμό του λογαριασμού.

8. Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα του Πελάτη είναι η αιτία δημιουργίας προβλημάτων στην παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στους άλλους πελάτες που βρίσκονται στον ίδιο server,η ΑSK Digital έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα και χωρίς προειδοποίηση την πρόσβαση στο δικτυακό τόπο του Πελάτη.

Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι η ASK Digital δεν φέρει ευθύνη ούτε υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε απώλεια, ζημιά και ηθική βλάβη που προκύπτει από διακοπή των παραπάνω μηχανισμών.

9. H ASK Digital για λόγους ασφαλείας μπορεί να του ζητήσει την αλλαγή του κωδικού πρόσβασης σε τακτά χρονικά διαστήματα.

10. Απαγορεύεται η αποθήκευση ερωτικού, πορνογραφικού ή άλλου προσβλητικού υλικού σε διακομιστές της υπηρεσίας. Όπως και παράνομο υλικό σε κανέναν από τους διακομιστές για παραδπαράδειγμα, παράνομο υλικό θεωρείται ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά το υλικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα ή άλλο υλικό που δεν δικαιούστε να δημοσιεύσετε ή να αποθηκεύσετε σύμφωνα με τη νομοθεσία.

×